INFO PRÀCTICA

Plànol Festival

Localitza
els espais escènics

Esterri d'Àneu

Arriba
busca a goolge

MESURES COVID-19

PROTOCOLS DE SEGURETAT DEL FESTIVAL

Desinfecció de tots els espais després de cada actuació.

No hi haurà ni programes, ni revistes, ni material del festival en paper.
Tota la informació la trobareu online.

A l’entrada de tots els espais hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic.

Per garantir l’entrada esglaonada i evitar aglomeracions, obrirem l’entrada als espais 30 minuts abans de l’inici de l’espectacle.

L’aforament i la disposició de les cadires i espais per seure compliran les distàncies de seguretat segons la normativa vigent.

Als espais on sigui necessari, s’habilitaran diferents accessos.

L’entrada i la sortida als espais d’actuació es realitzarà de manera esglaonada i sota el control del personal del festival per garantir la distància de seguretat.

PROTOCOLS DE SEGURETAT INDIVIDUAL

Serà obligatori netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic que hi haurà a l’entrada dels espais d’actuació.

Recorda que a tots el espais del festival cal mantenir una distància de seguretat entre persones de 2 metres.

L’ús de mascareta és obligatori a tots els espais d’actuació del festival.

Recomanem portar l’entrada descarregada al mòbil per evitar al màxim el contacte amb paper.

Serà necessari arribar als espais de representació amb un mínim de 30 minuts d’antelació per facilitar l’entrada esglaonada.

Menjar / Dormir

Comerç / Lleure

Serveis

X